Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành
Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Vai trò của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Xu hướng toàn cầu hóa đã mở ra những cơ hội và thách thức lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với sự đa dạng của hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ tăng trưởng ngày càng cao tại mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là qu ...

  Xu hướng toàn cầu hóa đã mở ra những cơ hội và thách thức lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với sự đa dạng của hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ tăng trưởng ...

 • Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

  Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. Thước đo ...

  Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thô ...

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính cung cấp các thông tin tài chính rõ ràng nhất về tình hình tài chính, tình hình vốn, công nợ... cho nhà quản trị DN kịp thời đưa ra các quyết định điều hành. Kiểm toán Thái Dương xin chia sẻ đến quý vị một số nội dung cần ...

  Phân tích báo cáo tài chính cung cấp các thông tin tài chính rõ ràng nhất về tình hình tài chính, tình hình vốn, công nợ... cho nhà quản trị DN kịp thời đưa ra các quyết định điều hành. Kiểm toán Thái ...

 • Vai trò của kiểm toán nội bộ

  Về mặt học thuật, có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán nội bộ, tuy nhiên phổ biến và được công nhận rộng rãi thì Kiểm toán nội bộ là sự đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kin ...

  Về mặt học thuật, có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán nội bộ, tuy nhiên phổ biến và được công nhận rộng rãi thì Kiểm toán nội bộ là sự đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn ...

 • Những hạn chế của phương pháp phân tích chỉ số báo cáo tài chính

  Phân tích chỉ số báo cáo tài chính là công cụ phân tích cực kì hữu ích với những nhà đầu tư, chủ nợ, những người cần một bức tranh tổng thể tình hình kinh doanh, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp từ báo cáo tài chính. Nhưng phương pháp phân tích chỉ ...

  Phân tích chỉ số báo cáo tài chính là công cụ phân tích cực kì hữu ích với những nhà đầu tư, chủ nợ, những người cần một bức tranh tổng thể tình hình kinh doanh, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp từ ...

 • Chỉ số hoạt động trong phân tích tài chính

  Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Trong bài v ...

  Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hìn ...

 • Phương pháp tiếp cận rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính

  Cung cấp cho kiểm toán viên một cách tiếp cận để thực hiện việc kiểm toán một cách hiệu quả nhất có thể, có lợi cho cả nhóm kiểm toán và cả khách thể kiểm toán. Kiểm toán Thái Dương xin chia sẻ phương pháp tiếp cận rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài ...

  Cung cấp cho kiểm toán viên một cách tiếp cận để thực hiện việc kiểm toán một cách hiệu quả nhất có thể, có lợi cho cả nhóm kiểm toán và cả khách thể kiểm toán. Kiểm toán Thái Dương xin chia sẻ phương ...

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Mục tiêu của kiểm toán là giúp kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung th ...

  Mục tiêu của kiểm toán là giúp kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tu ...

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín

  Chúng tôi, Là một trong những đơn vị cung cấp Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chất lượng, uy tín với đội ngũ Ban lãnh đạo, nhân viên nhiều năm Kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Thuế. Kiểm toán Thái Dương là lựa chọn hoàn hảo để đem đ ...

  Chúng tôi, Là một trong những đơn vị cung cấp Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chất lượng, uy tín với đội ngũ Ban lãnh đạo, nhân viên nhiều năm Kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Thuế. ...

 • Kiểm toán báo cáo tài chính

  Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra xác nhận về tính trung thực và hợp lý các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. Thước đo để đán ...

  Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra xác nhận về tính trung thực và hợp lý các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin ...