Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành
Thẩm định giá
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản

  Giá trị bất động sản sẽ thay đổi và tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản được kiểm toán Thái Dương chia sẻ như sau: NHỮNG YẾU TỐ BÊN NGOÀI 1. Các yếu tố chính trị pháp lý Sự thay đổi về đường lối chính s ...

  Giá trị bất động sản sẽ thay đổi và tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản được kiểm toán Thái Dương chia sẻ như sau: NHỮNG YẾU TỐ BÊN NGOÀI 1. Các yếu tố ...

 • Các tài liệu cần thiết trong thẩm định giá

  Kiểm toán Thái Dương xin chia sẻ các tài liệu cần thiết trong thẩm định giá mà quý vị cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ thẩm định giá của chúng tôi. Tài sản cần thẩm định là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải Hóa đơn mua bán (đối với hàng hóa mua t ...

  Kiểm toán Thái Dương xin chia sẻ các tài liệu cần thiết trong thẩm định giá mà quý vị cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ thẩm định giá của chúng tôi. Tài sản cần thẩm định là máy móc thiết bị, phương ti ...

 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp

  Thẩm định giá doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động thẩm định giá tài sản hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Kiểm toán Thái Dương là đơn vị uy tín hàng đầu tại khu vực bắc tru ...

  Thẩm định giá doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động thẩm định giá tài sản hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Kiểm toán Thái D ...

 • Dịch vụ thẩm định giá bất động sản

  Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ tron ...

  Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm địn ...

 • Phương pháp so sánh trực tiếp trong thẩm định bất động sản

  Phương pháp so sánh trực tiếp trong thẩm định bất động sản là phương pháp mà các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp, các thẩm định viên về giá đang hành nghề, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thẩm định giá cần phải biết, cũng như các sinh viên đ ...

  Phương pháp so sánh trực tiếp trong thẩm định bất động sản là phương pháp mà các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp, các thẩm định viên về giá đang hành nghề, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thẩ ...

 • Mục đích và nguyên tắc thẩm định giá tài sản

  Thẩm định giá tài sản là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định  phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn ...

  Thẩm định giá tài sản là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định  phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất địn ...

 • Dịch vụ thẩm định giá máy móc thiết bị

  Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp. Máy móc thiết bị có thể được ...

  Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một ...

 • Phương pháp thẩm định giá tài sản

  Thẩm định giá được hiểu là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Căn cứ thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016 c ...

  Thẩm định giá được hiểu là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Căn cứ thông ...

 • Dịch vụ tư vấn thẩm định giá

  "Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo ...

  "Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời đi ...