Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động thẩm định giá tài sản hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Kiểm toán Thái Dương là đơn vị uy tín hàng đầu tại khu vực bắc trung bộ trong lĩnh vực thẩm định giá trị doanh nghiệp, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp, chính xác, nhanh chóng.

 Tham khảo thủ tục==>Thành lập công ty tại Nghệ An

Tổng quan về thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá Doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ, đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty và xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

Hình minh họa

Hình minh họa

Mục đích của thẩm định giá doanh nghiệp

  • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
  • Chứng minh năng lực tài chính
  • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
  • Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
  • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

Các nội dung cần thẩm định giá trị doanh nghiệp

Các yếu tố khách quan bao gồm: Phân tích ngành; Ảnh hưởng của tình hình và xu hướng kinh tế quốc gia; Các yếu tố cạnh tranh bên ngoài

Các yếu tố chủ quan:

Các báo cáo tài chính – Đảm bảo độ chính xác; Tài sản – Xác thực giá trị, tình trạng, và quyền sở hữu; Nguồn nhân lực – Xác định điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ nhân viên; Chiến lược bán hàng – Phân tích các chính sách bán hàng, bao gồm các đánh giá về tính hiệu quả và không hiệu quả; Marketing – Xem xét tính hiệu quả của các chương trình, chiến lược marketing; Lĩnh vực hoạt động – đánh giá lĩnh vực hoạt động của công ty; Đối thủ cạnh tranh – Hiểu và nắm bắt được các mối đe dọa cạnh tranh tiềm tàng; Hệ thống quản lý nội bộ – hiệu quả chưa? Có cần thiết cải tiến không?; Các vấn đề về luật pháp – thuế, cơ cấu vốn…Các hợp đồng và hợp đồng cho thuê; Hệ thống các nhà cung cấp – Độ tin cậy cũng như các điều khoản thương mại

Đối tượng sử dụng dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước

  • Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa
  • Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…
  • Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng
  • Đang trên đà phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quý vị hãy liên hệ kiểm toán Thái Dương khi có vướng mắc về thẩm định giá trị doanh nghiệp để được chuyên viên tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận