Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành

Dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn dự án hoàn thành

Dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của kiểm toán Thái Dương sẽ giúp Quý vị hoàn tất các thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư, giá trị quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình được đưa vào sử dụng, đồng thời kết quả của dịch vụ này sẽ cung cấp cho Quý vị những thông tin, tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích khác phục vụ cho Quý vị.

Hình minh họa

Hình minh họa

Vai trò dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Hoạt động xây dựng cơ bản là hoạt động diễn ra ở nhiều khâu, có giá trị lớn và kéo dài qua nhiều kỳ. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của xây dựng cơ bản mà các báo cáo tập hợp chi phí có thể chưa phản ánh chính xác khối lượng đầu tư. Dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án giúp chủ đầu tư loại bỏ các chi phí bất hợp lý, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình thanh toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

 • Tiết kiệm kinh phí, thời gian
 • Hoàn thiện hồ sơ xây dựng đúng, đủ, phù hợp với quy định của Luật xây dựng và các Luật liên quan
 • Chủ động kiểm soát, khắc phục các sai phạm trọng yếu, lan tỏa trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng liên quan đến các nội dung

Nội dung thực hiện kiểm toán 

 • Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư;
 • Kiểm tra chi phí đầu tư thực hiện;
 • Kiểm tra chi phí đầu tư, thiệt hại không tính vào giá trị tài sản bàn giao;
 • Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;
 • Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư tồn đọng sau khi quyết toán;
 • Hỗ trợ soát xét Hồ sơ thanh toán các đợt của các gói thầu và đóng góp ý kiến (bằng văn bản) nếu phát hiện những bất thường;

Quy trình thực hiện dịch vụ Kiểm toán quyết toán vốn dự án hoàn thành 

 • Tư vấn luật thường xuyên cho Chủ đầu tư dự án hoàn thành các thủ tục hồ sơ quyết toán cần thiết;
 • Tư vấn giải quyết các vướng mắc trong điều kiện cơ chế chính sách thay đổi;
 • Tư vấn giúp Chủ đầu tư dự án phát hiện những thiếu sót trong quản lý và ngăn chặn những thất thoát trong quá trình đầu tư;
 • Tư vấn giúp Chủ đầu tư dự án hoàn thiện, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
 • Ngoài ra đối với Chủ đầu tư, các Ban quản lý, Chúng tôi còn hỗ trợ: Hoàn thiện hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình làm việc với Cơ quan đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán và các đơn vị khác có liên quan.

Hãy liên hệ kiểm toán Thái Dương khi quý vị có những vướng mắc về kiểm toán nói chung và kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nói riêng.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận