Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành

Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình xây dựng hoàn thành

Kiểm toán Thái Dương chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp cùng Chủ đầu tư giải trình, bảo vệ báo cáo quyết toán trước các cấp có thẩm quyền làm cơ sở tin cậy để các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành của dự án. Bên cạnh đó giúp doanh nghiệp có cơ sở để thanh toán, quyết toán kịp thời và đúng khối lượng thực tế, kiểm soát toàn bộ dự án.

Hình minh họa

Hình minh họa

Nguyên tắc cơ bản và phương pháp kiểm toán

Nguyên tắc cơ bản

Nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán xác định giá giá trị quyết toán các công trình hoàn thành là sử dụng một nhóm nhân viên chuyên nghiệp, các chuyên gia có trình độ cao được đào tạo chính quy đặc biệt trong việc kiểm toán XDCB nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao. Công việc kiểm toán sẽ được thực hiện theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các quy định của chính phủ và bộ ngành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Nguyên tắc làm việc cơ bản của nhóm kiểm toán là tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan, công bằng và bí mật số liệu.

Căn cứ kiểm toán:

 • Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam
 • Các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, Chuẩn mực 1.000 về Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành.
 • Các văn bản pháp quy của Nhà nước ban hành về quản lý đầu tư XDCB
 • Kế hoạch thực hiện Dự án và quy chế pháp lý nội bộ của Dự án.
 • Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo quyết toán của công trình và các vấn đề khác mà Chủ đầu tư và Cơ quan quản lý Nhà nước cần quan tâm.

Phương pháp thực hiện:

Các phương pháp thực hiện của chúng tôi gồm:

 • Tiến hành kiểm toán từ tổng hợp đến chi tiết.
 • Họp với Chủ đầu tư, Nhà thầu chính cùng các cán bộ chuyên trách khác.
 • Tiếp cận, phỏng vấn Chủ đầu tư và các bên có liên quan khác.
 • Thực hiện các biểu soát xét, chúng tôi sẽ tiếp cận với các nhà thầu để nghe ý kiến, thuyết minh bảo vệ số liệu của họ nhằm đưa ra một ý kiến khách quan bởi vì Kiểm toán độc lập không chỉ bảo vệ quyền lợi của Chủ đầu tư mà còn phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người lao động.
 • Chúng tôi sẽ áp dụng các thử nghiệm và các thủ tục kiểm toán khác mà chúng tôi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.
 • Chúng tôi sẽ cùng Chủ đầu tư và các bên liên quan trao đổi cụ thể về các kiến nghị của chúng tôi nêu ra trong Báo cáo kiểm toán. Mọi thông tin phải được sự trao đổi và phải được thông qua của Chủ đầu tư trước khi thông qua các Cơ quan chức năng hay Đơn vị có liên quan khác.
 • Độc lập, bí mật là nguyên tắc của chúng tôi, cũng là lời cam kết của chúng tôi với khách hàng.
 • Chúng tôi sẵn sàng giải trình trước mọi yêu cầu của khách hàng và các Cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Nội dung kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Chúng tôi sẽ thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu.

Trên cơ sở hồ sơ quyết toán do Quý Khách hàng cung cấp chúng tôi tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Quý Khách hàng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra hồ sơ pháp lý;
 • Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;
 • Kiểm tra chi phí đầu tư;
 • Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;
 • Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;
 • Kiểm tra các khoản công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng;
 • Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có)

Kế hoạch thực hiện

Bước chuẩn bị

 • Gặp gỡ Chủ đầu tư
 • Xác định mục tiêu, phạm vi, phương thức tiến hành
 • Thu thập thông tin chung về công trình
 • Thảo luận sơ bộ với Chủ đầu tư
 • Soát xét sơ bộ Báo cáo quyết toán công trình
 • Lập kế hoạch kiểm toán chung
 • Phân công nhiệm vụ trong nhóm kiểm toán
 • Xây dựng chương trình kiểm toán
 • Thông qua kế hoạch kiểm toán và giới thiệu nhóm kiểm toán với Chủ đầu tư.

Thu thập thông tin và soát xét hoạt động

Thu thập tất cả các hồ sơ tài liệu cần thiết cho cuộc kiểm toán.

 • Thu thập thông tin thực tế văn phòng của Chủ đầu tư
 • Soát xét hồ sơ Dự án.

Thực hiện kiểm toán:

 • Soát xét tài liệu, hợp đồng, các văn bản liên quan trình tự thủ tục đầu tư công trình.
 • Soát xét các thủ tục đấu thầu xây lắp, mua sắm thiết bị
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác
 • Kiểm tra mẫu tại hiện trường (trường hợp đặc biệt)
 • Kiểm tra tổng thể báo cáo quyết toán công trình hoàn thành.

Lập Báo cáo kiểm toán:

 • Tổng hợp các kết quả kiểm toán
 • Xử lý các phát hiện trong quá trình kiểm toán
 • Dự thảo Báo cáo kiểm toán
 • Gửi báo cáo kiểm toán cho Chủ đầu tư
 • Trao đổi với Chủ đầu tư và các bên có liên quan về số liệu kiểm toán.

Nếu quý vị có nhu cầu  kiểm toán quyết toán công trình xây dựng hoàn thành hãy liên hệ kiểm toán Thái Dương. Với đội ngũ chuyên viên giỏi, làm việc chuyên nghiệp cam kết sẽ làm hài lòng khách hàng.

CÔNG TY KIỂM TOÁN THÁI DƯƠNG – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Địa chỉ: Số 7, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, Nghệ An
Hotline: 0978 315 618 – 0904 889 477

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận